5 เทคนิคในการทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลายคนนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนั้น ต้องล้มมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่สำหรับวันนี้เรามีเทคนิคในการทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาฝากกันด้วยค่ะ จะมีเทคนิคอะไรบ้างนั้นต้องติดตามค่ะ

1.การสร้างจุดยืนหลักของสินค้า (Product Positioning) การวางจุดยืนของสินค้านี้จะช่วยกำหนดตัวตนของสินค้าและการตลาดให้ชัดเจนโปร่งใส ทั้งกับตัวเจ้าของ SME เอง และให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า คุณคือใคร และจะขายอะไรให้กับลูกค้า

2.การสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Building) ผู้ประกอบการ SME ต้องตะโกนให้ดังที่สุดให้ไปถึงหูกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผ่านสื่อโฆษณาทางด้านโทรทัศน์หรือวิทยุ ที่ต้องใช้ต้นทุนสูง หรือจะเป็นการใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างไม่แพงมาก เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต การทำประชาสัมพันธ์แอบแฝงไป ในเนื้อข่าว หรือการเจาะเลือกใช้สื่อผ่านคนบางกลุ่มที่คนอื่นไม่เคยใช้ ฯลฯ

3.การสร้างการทดลอง (Trial) ใช้สินค้าในกลุ่มเป้าหมาย (Target Consumer) กระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายใช้วิธีแจกผลิตภัณฑ์ฟรี แต่ผู้ประกอบการ SME อาจทำตามไม่ได้ จึงต้องคิดทำกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการอยากลอง โดยที่ลูกค้าต้องควักกระเป๋าน้อยที่สุด เพราะเขายังไม่เคยเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเรา เช่น ทำขนาดของสินค้าให้เล็กลงมากๆ เพื่อให้ลองสัก 1 ครั้งในราคาน้อยๆ ก่อน

4.การนำสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคให้กว้างขวางตามร้านค้าที่เหมาะสมที่สุด (Product Distribution) มีหลายช่องทางด้วยกัน คือ ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) แต่ต้องเสียค่าแรกเข้า (Listing Fee) หรือการกระจายสินค้าในรูปแบบการขายตรง การเข้าร้านโชห่วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME ต้องทบทวนโอกาสทางการขายแต่ละผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งด้วย ถ้าคิดว่าช่องทางไหนคุ้มก็เลือกช่องทางนั้น

5.การศึกษาติดตามวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Analysis & Monitoring) การทำตลาดของ SME ต้องกลับมามองหลังบ่อยๆ ให้ดูที่ยอดขายต่อร้านค้าแต่ละจุด แต่ละจังหวัด ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น จากลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ จากร้านค้าต่อผลิตภัณฑ์ ต่อหีบห่อที่บรรจุ หรือต่อการขนส่งของผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวบรวมแล้วหาบทสรุปให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป อีกทั้งยังควรเก็บข้อมูลเดิมไว้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง