ช่องทางการตลาด

ธุรกิจโฆษณาถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการใช้ในการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าได้รู้จักแบรนด์ เป็นการโปรโมทสินค้าและบริการวิธีหนึ่ง ซึ่งในธุรกิจโฆษณาก็มีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกใช้กัน เมื่อมีความหลากหลายก็ต้องมีความไม่เหมือนในตัวเอง มาดูข้อดีข้อเสียของธุรกิจโฆษณาแต่ละตัวกันเลย

หนังสือพิมพ์ เป็นธุรกิจโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม กว้างขวาง รวดเร็ว แต่ด้วยความรวดเร็วนี้ทำให้โฆษณาขาดความโดดเด่นเพราะต้องเร่งรีบในการทำเพื่อส่งวันต่อวัน อีกทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้ภาพและสีไม่สวย

โทรทัศน์ เป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสร้างความดึงดูดได้ง่ายเพราะมีทั้งภาพและเสียง แต่ข้อเสียของธุรกิจโฆษณาแบบนี้คือ ค่าใช้จ่ายสูง ราคาคิดเป็นนาที ถือว่าต้องลงทนสูงมากหากเลือกโฆษณาประเภทนี้

วิทยุ เป็นหนึ่งช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะกลุ่ม ค่าใช้จ่ายไม่สูงหากเปรียบเทียบกับโฆษณาแบบโทรทัศน์ และด้วยความที่สามารถออกอากาศทางเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงทำให้เป็นข้อด้อยของธุรกิจโฆษณาประเภทนี้ เพราะบางทีอาจจะสื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่น่าสนใจเพียงพอ

สื่อออนไลน์ ช่องทางธุรกิจโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ณ ตอนนี้ เพราะไม่มีเวลาจำกัดในการโฆษณา ราคาไม่แพง ต้นทุนต่ำ และด้วยความที่ต้นทุนต่ำจึงทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้น ต้องสร้างความแตกต่างหรือความน่าสนใจเพื่อจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจโฆษณาแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย และให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณสามารถเลือกช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้